Ľudia a štruktúra

RIADITEĽ
Mgr. Emanuel Beška, PhD. – arabistika
E-mail: Emanuel.Beska@savba.sk

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
Mgr. Martina Bucková, PhD. – polynézske štúdie
E-mail: martina.buckova@gmail.com

ZÁSTUPCA RIADITEĽA
PhDr. Gabriel Pirický, PhD. – arabistika a islamistika
E-mail: kaorpiri@savba.sk

PREDSEDNÍČKA VEDECKEJ RADY
Mgr. Martina Bucková, PhD. – polynézske štúdie
E-mail: martina.buckova@gmail.com

VEDECKÝ TAJOMNÍK
Mgr. Silvester Trnovec, PhD – všeobecné dejiny Afriky
E-mail: strnovec355@gmail.com

TAJOMNÍČKA
Gertrúda Bolyóová
E-mail: kaoreast@savba.sk

VEDECKÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Peter Barta, PhD. – archeológ
E-mail: Peter.Barta@uniba.sk

Mgr. Katarína Bešková, PhD. – arabistika
E-mail: kkobzosova@gmail.com

Ing. Miroslav Černý, PhD. – architektúra
E-mail: cerny@engineer.co

RNDr. Emil Fulajtár, CSc. – pedológ
E-mail: e.fulajtar@vupop.sk

Mgr. Lenka Horáková, PhD. – keramologička
E-mail: horakova.len@gmail.com

Mgr. Zuzana Hritzová, PhD. – koreanistika
E-mail: zuzana.hritzova@savba.sk

Mgr. Jozef Hudec, PhD. – egyptológia
E-mail: kaorhudc@savba.sk

Mgr. Mária Ištvánová, PhD. – sinológia
E-mail: kaormist@savba.sk

Ing. Tibor Lieskovský, PhD. – geodet
E-mail: tiborlieskovsky@gmail.com

Mgr. Dušan Magdolen, PhD. – egyptológia
E-mail: kaorduma@savba.sk

PhDr. Anna Rácová, CSc. – indológia
E-mail: kaorraco@savba.sk

Doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD. – egyptológia
E-mail: Kveta.Smolarikova@ff.cuni.cz

prof. PhDr. Karol R. Sorby, DrSc. – arabistika
E-mail: kaorkaso@savba.sk

PhDr. Karol R. Sorby ml., PhD. – arabistika
E-mail: karolsorby34@gmail.com

RNDr. Alena Šefčáková, PhD. – antropológia
E-mail: alena.sefcakova@snm.sk

Mgr. Veronika Verešová, PhD. – egyptológia
E-mail: veronika.dubcova@gmail.com

Mgr. Daniela Zhang-Cziráková, PhD. – sinológia
E-mail: danielazhang98@gmail.com


ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Martina Herbst – výkonná redaktorka
E-mail: aassom@savba.sk

Mgr. Lucia Kubrická – knihovníčka
E-mail: kaorkniz@savba.sk

Ing. Laura Pénzešová – geodézia
E-mail: laurapenzesova@gmail.com

Zdenka Rabayová – redaktorka
E-mail: 21storocie@21storocie.sk


ŠTUDENTI PHD.

Mgr. Lukáš Petrík – interný doktorand
E-mail: luco@gmail.com

Mgr. Petra Žaludová – interná doktorandka
E-mail: zaludovapetra@gmail.com