Svet Orientu včera a dnes

Kontaktná e-mailova adresa: svetorientu@savba.sk

Distribútor časopisu: Mediaprint-Kapa.
Časopis si možno kúpiť v kníhkupectvách a stánkoch PNS, prípadne objednať zaslaním vyplneného formulára na korešpondenčnú adresu ústavu: Ústav orientalistiky SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu ústavu: kaoreast@savba.sk.

Objednávací formulár si môžete stiahnuť tu.

Cena archívneho výtlačku je 3,- €/kus (plus poštovné).

 

1/2022

2/2022

1/2021

2/2021

1/2020

2/2020

1/2019