Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i.

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (viac info nájdete tu).