Výberové konanie

Voľby na funkciu člena snemu SAV

 


Voľby do vedeckej rady Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i.

 


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i.

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (viac info nájdete tu).