Knižnica

KNIHOVNÍČKA:

Mgr. Lucia Kubrická

Tel/fax: 00421-2-52926326

E-mail: kaorkniz@savba.sk

Knižnica bola založená v roku 1960 ako súčasť Kabinetu orientalistiky.

Fondy:

18 199 kníh

48 titulov periodík

Poskytované služby:

výpožičné (väčšina fondov je sprístupnená len prezenčne)

informačno-konzultačné

Otváracie hodiny:

denne (pondelok – piatok) od 8.00 – 15.00

(návštevu je vhodné dohodnúť vopred telefonicky)