Doktorandské štúdium

ZOZNAM ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Mgr. Petra Žaludová – interná doktorandka
E-mail: zaludovapetra@gmail.com

Mgr. Lukáš Petrík – interný doktorand
E-mail: luco@gmail.com

Štúdium prebieha od zimného semestra školského roka 2021/2022 v študijnom programe „všeobecné dejiny“ a realizuje sa v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu sa nachádzajú na adrese: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/.