Doktorandské štúdium

ZOZNAM ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Mgr. Petra Žaludová – interná doktorandka
E-mail: zaludovapetra@gmail.com

Mgr. Marek Kurak – externý doktorand
E-mail: kurak.marek@gmail.com

Štúdium prebieha od zimného semestra školského roka 2021/2022 v študijnom programe „všeobecné dejiny“ a realizuje sa v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu sa nachádzajú na adrese: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/doktorandske-studium/.
 

Témy dizertačných prác pre školský rok 2022/2023