Gabriel Pirický

PhDr. Gabriel Pirický, PhD. (*1965)

Štúdium: Arabistika a orientalistika na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, PhDr. 1989; Islamské spoločnosti a kultúry: moderné trendy v islame, School of Oriental and African Studies, University of London, England, M.A. 1995; turecký jazyk, Istanbul Universitesi, Turecko

Špecializácia: novodobé trendy v islame, dejiny a antropológia Blízkeho východu a severnej Afriky

Činnosť: postgraduálne štúdium od roku 1997 v Kabinete orientalistiky SAV, výskum modernistických interpetácií islamu v Egypte a Turecku; Mellon Research Fellow 1998/1999

Pedagogická činnosť: Dejiny Blízkeho východu na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská orientalistická spoločnosť – tajomník, Asociácia európskych novinárov – tajomník

Výberová bibliografia: zoznam