2% z dane 

Vážení priaznivci orientalistiky,

blíži sa termín, kedy občania Slovenskej republiky ako právnické a fyzické osoby môžu v zmysle zákona poukázať dve percentá zo svojich daní registrovaným subjektom. V tejto súvislosti sme sa aj my rozhodli uchádzať sa o Vašu priazeň a podporu. Ako verejná výskumná inštitúcia v oblasti spoločenských a humanitných vied sa systematicky už vyše 60 rokov venujeme základnému výskumu mimoeurópskych kultúr v priestore aj v čase. Sme jedinečným centrom vedeckého výskumu na Slovensku, v ktorom sa koncentrujú viaceré vedné disciplíny orientalistiky zamerané na štúdium a poznávanie rozmanitých oblastí života ľudskej spoločnosti a kultúry od počiatkov civilizácie až po moderné a súčasné dejiny. Slovenskú spoločnosť a kultúru dlhodobo obohacujeme o nové poznanie v oblasti vedeckého výskumu, informujeme o aktuálnom vývoji v krajinách Afriky, Ázie a Oceánie, našu vlasť reprezentujeme v zahraničí na rozličných podujatiach, podieľame sa na vzdelávaní a výchove nových domácich odborníkov, prekladmi zo zahraničnej tvorby Vám sprostredkovávame odbornú a umeleckú literatúru, prihovárame sa Vám z televízie, rozhlasu, novín, časopisov, či internetu. Prinášame Vám poznanie, vzdelanie, dobrodružstvo, radosť, zážitky, zábavu, oddych, vôňu a bohatstvo Orientu. Robíme svoju prácu, pretože nám záleží na rozvoji našej spoločnosti, pretože nám záleží na Vás a Vašej spokojnosti.

Tlačivo na vyhlásenie o poukázaní 2% nájdete TU.

Tlačivo na potvrdenie o zaplatení  dane nájdete TU.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a Vašu podporu.
Orientalisti z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.