Karol R. Sorby

prof. PhDr. Karol R. Sorby, DrSc. (*1939)

Štúdium: Arabistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1957-1962); postgraduálne štúdium na káhirskej univerzite (1969-70, 1986-87) v Egypte; v Historickom ústave a v Kabinete orientalistiky SAV v Bratislave. CSc. 1981, DrSc. 2005.

Špecializácia:

1/ novodobá história arabského sveta (arabský východ);

2/ teória výuky jazyka s ohľadom na modernú spisovnú arabčinu

Činnosť: Univerzita 17. novembra, Praha; Vojenská akadémia, Brno; Historický ústav SAV; Ministerstvo zahraničných vecí SR, vedúci zastupiteľského úradu v Bagdade v Iraku; od roku 1997 vedecký pracovník Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislave; od roku 2002 riaditeľ KO SAV

Pedagogická činnosť: Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislave; Ústav medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Publikačná činnosť: 2 vysokoškolské učebnice (Moderná spisovná arabčina I, II); Česko-arabský slovník; 1 vedecká monografia (Novodobé dejiny Egypta); štúdie publikované v rôznych časopisoch doma (v slovenčine) a v zahraničí (v angličtine)

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská orientalistická spoločnosť