Martina Bucková

Mgr. Martina Bucková (*1974)

Štúdium: Etnológia a religionistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca ukončená a Mgr. udelený v roku 1997); doktorandské štúdium na Katedre porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave (dizertačná práca na tému „Nábožensko-mytologická diferenciácia Polynézie“, PhD. udelený v roku 2001)

Špecializácia: Tradičná kultúra a náboženstvá Polynézie a Austrálie, jazyk Nového Zélandu – Maori

Činnosť: Od roku 2001 vedecko-pedagogická pracovníčka na Katedre etnológie Filozofickej fakulty sv. Cyrila a Metoda v Trnave; od roku októbra 2004 vedecká pracovníčka v Kabinete orientalistiky SAV v Bratislave

Pedagogická činnosť: Od roku 2001 prednášky na Katedre etnológie FF UCM v Trnave na tému „Tradičné kultúry a náboženstvá Polynézie, Austrálie, Juhovýchodnej Ázie“, „Všeobecná religionistika“ a vybrané náboženské systémy

Publikačná činnosť: Kresťanské misie v Polynézii, In: Slovenský národopis, 2002/2; Výskum a výučba Juhovýchodnej Ázie na Slovensku, In: Ethnologia Actualis Slovaca 2/2004; Stvoriteľská úloha kultúrneho hrdinu v Polynézii, In: Studia Orientalia Slovaca 3/2004; Deluge in Polynesian Mythology, In: Asian and African Studies 2/2004; Záhada moai z Veľkonočného ostrova, In: Histŕia 11-12/2004 a iné