Publikácie

SORBY, Karol R.. Moderná spisovná arabčina. II.diel : Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2021. 600 s. ISBN 978-80-89607-99-0.

BEŠKA, Emanuel – DROBNÝ, Jaroslav. Arabský polostrov. In BEŠKA, Emanuel – PIRICKÝ, Gabriel – DROBNÝ, Jaroslav. Nenaplnené nádeje Arabskej jari : Desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2020, s. 117 – 164. ISBN 978-80-89607-90-7.

BEŠKOVÁ, Katarína. Súčasná egyptská literatúra : Dystópia, cenzúra a Arabská jar. Bratislava: VEDA 2020. 256 s. ISBN 978-80-224-1829-4.

SORBY, Karol R.. Arabský východ po druhej svetovej vojne : I. diel (1945-1958). Bratislava:Slovak Academic Press 2020. 872 s. ISBN 978-80-89607-
88-4.

ZHANG CZIRÁKOVÁ, Daniela. Breaking the Ink – Abstract Ink Art in Mainland China. Bratislava: VEDA 2020. 272 s. ISBN 978-80-224-1841-6.

BUCKOVÁ, Martina a kol. Reflexia mytologických motívov v duchovnej a materiálnej kultúre národov Ázie, Afriky a Oceánie. Bratislava: Slovak Academic Press 2019, 272 s. ISBN 978-80-89867-04-02.

ZÖRNIG, Peter – STACHOWSKI, Kamil – RÁCOVÁ, Anna – QU, Yunhua – MISTECKÝ, Michal – MA, Kuizi – LUPEA, Mihaiela – KELIH, Emmerich – GRÖLLER, Volker – GNATCHUK, Hannah – GALIEVA, Alfiya – ANDREEV, Sergey – ALTMANN, Gabriel: Quantitative Insights into Syllabic Structures. Studies in Quantitative Linguistics 30. Lüdenscheid, RAM – Verlag 2019. 134 pp. ISBN 978-3-942303-88-0.
 
 

SORBY, R. Karol. Moderná spisovná arabčina I. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2019. 634 s. ISBN 978-80-89607-78-5.

PŘEBINDA, Petr. Od Velké Sýrie k malé: Složitosti vytváření Sýrie v první polovině 20. století. Praha: Academia, 2018. 292 s. ISBN 978-80-200-2864-8.

RÁCOVÁ, Anna – BUCKOVÁ, Martina – GENZOR, Jozef (eds). Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny. Praktická príručka. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV, Slovak Academic Press, 2018, 134 s. ISBN 978-80-89607-70-9

SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, II. diel (1959–1970). Bratislava: Slovak Academic Press, 2018. 842 s. ISBN 978-80-89607-65-5.

VILHANOVÁ Viera (ed.) in collaboration with Martina Bucková. Ad fontes. Reflections on Sources of Africa´s Pasts, their Preservation, Publication and/or Digitisation. Bratislava: Slovak Academic Press. 2018. 199 s. ISBN 978-80-89607-71-6.

DEÁK, Dušan – GÁFRIK, Róbert – RÁCOVÁ, Anna (eds.). Farebná India. Bratislava: Perfekt, 2017, 207 pp., ISBN 978-80-8046-827-9.

GÁLIK, Jozef Marián. From Goethe, Nietzsche to Rilke: Studies in Sino-German Interliterary Process. Fuzhou: Fujian jiaoyu chubanshe, 2017. 372 pp., ISBN 978-7-5334-7189-7.

JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla – JŮN, Libor – PŘEBINDA, Petr – BROŽÍKOVÁ, Liberty. Zapomenutí globetrotteři? : Nedokončená cesta Karla a Otýlie Malých-Tatranských kolem světa 1922-1925. Praha: Aladin agency, 2016, 372 pp., ISBN 978-80-906737-0-0.

MOUMOUNI, Seyni. Histoire de Sinder: Les manuscrits de la vallée du fleuve Niger. Bratislava: Veda, 2017. 61 s. ISBN 978-80-224-1599-6.

SORBY, Karol Jr.. Dejiny irackej monarchie (1918-1941). Bratislava: Slovak Academic Press, 2017, 339 pp., ISBN 978-80-89607-54-9.

RÁCOVÁ, A. – BUCKOVÁ, M. (eds.). Studia orientalia Victori Krupa dedicata. Bratislava: Slovak Academic Press, 2016, 302 s., ISBN 978-80-89607-48-8.

Cena: 25,- €

MAGDOLEN D. – GENZOR J. – DOBBERSTEINOVÁ J. (eds.).Asian and African Studies : Fifty Years of the Journal (1965 – 2015). Bratislava: Slovak Academic Press, 2015, 130 s., ISBN 978-80-89607-42-6.

Cena: 12,- €

BUCKOVÁ M. – PIRICKÝ G. (ed.). Podoby globalizácie v Oriente. Anna Rácová, Jozef Hudec (rec.). Bratislava : Igor Iliť – RádioPrint, 2015, 302 s., ISBN 978-80-970648-9-1.

Cena: 10,- €

SORBY, Karol Jr.: Iraqi Politics in the Shadow of the Military (1936 – 1941). Dresden, Weltbuch Verlag GmbH, 2014, 163 s., ISBN: 978-3-906212-11-1.

GÁLIK M., Mao Dun yu Zhongguo xiandai wenxue piping (Mao Tun and Modern Chinese Literary Criticism). Prel. Yang Yuying. Taipei: Hua Mulan Publishers, 2014, 224 s., ISBN 978-98-322-689-5.

PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ, V. – MOUMOUNI, S. (Eds.), Voices of Africa´s Pasts. Bratislava: Slovak Academic Press, 2014, 163 s., ISBN 978-80-89607-28-0.

Cena: 30,- €

GÁLIK M. – SLOBODNÍK M. (Eds.), Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). Bratislava: Igor Iliť, 2014, 291 s., ISBN 978-80-970648-7-7.

Cena: 25,- €

SORBY K., Arabský východ (1918 – 1945). Bratislava: Slovak Academic Press, 2013, 468 s., ISBN 978-80-89607-15-0.

Cena: 22,- €

ČARNOGURSKÁ M., Lao c´ a proces vzniku Tao Te ťingu, 2. diel. Bratislava: Veda, 2012, s. 255 – 638, ISBN 978-80-224-1274-2.

MAGDOLEN Dušan a kolektív, 50 rokov Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. SAP, Bratislava 2010. 188 s.,
ISBN 978-80-8095-073-6.

Cena: 16,- €

GÁLIK M., SLOBODNÍK M. (eds.), Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632 – 1405). Institute of Oriental Studies of the SAS, Igor Iliť – RadioPrint, Bratislava 2011. 291 s., ISBN 978-80-970648-0-8.

Cena: 25,- €

SORBY K., Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ. SAP, Bratislava 2010. 520 s., ISBN 978-80-8095-065-1.

BUCKOVÁ M., KRUPA V., Tradičná kultúra kontinentov. Austrália a Oceánia. Tradícia – kultúra – hudba. Asco art & science, Bratislava 2010, 294 s., ISBN 978-80-88820-46-8.

KRUPA V. Pohyby jazykov v čase a priestore od globalizácie k revitalizácii. Bratislava: Igor Iliť – RádioPrint 2010, 108 s., ISBN 978-80-970309-7-1.

GÁLIK M. Jieke he Siluofake hanxue yanjiu (Štúdie o českej a slovenskej sinológii). Peking: Xueyuan chubanshe 2009, 250 s. ISBN 978-7-5077-3363-1.

ČARNOGURSKÁ M., Lao c´ a proces vzniku Tao Te ťingu, 1. diel. Bratislava: Veda, 2009. 247s., ISBN 978-80-224-1066-3

MAGDOLEN D. et al., Hmota–Život–Inteligencia: vznik. Bratislava: Veda, 2008. 350 s., ISBN 978-80-224-0956-8.

GÁLIK M., Zhongxi wenxue guanxi de lichengbei (1898-1979) (Milestones in Sino-Western Literary Confrontation, 1898-1979). Peking: Peking University Press, 2008. 266 s., ISBN 978-7-301-01024-2.

GÁLIK M., ŠTEFANOVIČOVÁ T., ŠKULTÉTY R., (ed.): Trade, Journeys, Inter- and Intracultural Communication in East and West (up to 1250). Bratislava: Institute of Oriental and African Studies 2006, 316 s., ISBN 978-80-89058-24-2

KRUPA V., Národy a kultúry ostrovnej juhovýchodnej Ázie a Oceánie. Slovak Academic Press: Bratislava 2006, 298 s., ISBN 80-8095-000-8

DROZDÍK L., KRUPA V., RÁCOVÁ A.: Jazyková politika a problémy komunikácie. Zing Print: Bratislava 2006, 143s., ISBN: 80-88997-31-3

Cena: 12,- €

GENZOR J., BUCKOVÁ M. (ed.): Favete Linguis. Studies in Honor of Viktor Krupa. Slovak Academic Press: Bratislava, 302 s., ISBN: 80-8095-001-6

Cena: 21,- €

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 2. diel. Slovak Academic Press: Bratislava 2006, 509s., ISBN: 80-89104-98-3

MAGDOLEN D., STORCHOVÁ L. (ed.): Karl Ludwig Libay, Aegypten – Reisebilder aus dem Orient, Set Out: Praha 2006, 307 s., ISBN: 80-86277-50-X

RÁCOVÁ A., HORECKÝ J.: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny. Iris: Bratislava 2006, 146 s., ISBN: 80-89018-94-7

ČARNOGURSKÁ M. a kol.: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky. Kalligram: Bratislava 2006, 293 s., ISBN: 80-7149-829-7

PIRICKÝ B.: Stručná historie států: Turecko. Libri: Praha 2006, 200 s., ISBN: 80-7277-323-2

RÁCOVÁ A., (ed.): Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike. Slovak Academic Press: Bratislava 2006, 233 s., ISBN: 80-89104-85-1

SLOBODNÍK M., KOVÁCS, A. (ed.): Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Chronos: Bratislava 2006, 302 s., ISBN: 80-89027-18-0

KREJČÍ J., MAGDOLEN D.: Zajímavosti ze země pyramid aneb … 100 NEJ ze starého Egypta. Libri: Praha 2005, 414 s., ISBN: 80-7277-251-1

SORBY K.: Arabský východ (1945 – 1956). Slovak Academic Press: Bratislava 2005, 303 s., ISBN: 80-89104-77-0

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 1. diel. Slovak Academic Press: Bratislava 2005, 439 s., ISBN: 80-89104-68-1

GÁLIK M. (ed.).: Decadence (Fin de siecle) in Sino-Western Literary Confrontation. Bratislava, Institute of Oriental Studies: Bratislava 2005, 151 s., ISBN: 80-89058-15-5

PIRICKÝ G.: Islám v Turecku. Fethullah Gülen a Nurcuovia. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda: Trnava 2004, 173 s., ISBN: 80-89034-30-6

GÁLIK M.: Influence, Translation, and Parallels. Selected Studies on the Bible in China. Monumenta Serica Institute: Sankt Augustin 2004, 351 s., ISBN: 3-8050-0489-3

SORBY K.: Egypt. The Period of Political Anarchy (1801 – 1805). The Ebor Press: York 2004, 152 s., ISBN: 1-85072-322-2

KRUPA V.: Národy juhovýchodnej Ázie a Oceánie. I. Časť. Národy ostrovnej juhovýchodnej Ázie. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda: Trnava 2003, 110 s., ISBN: 80- 89034-29-2

SORBY K.: Egypt. Obdobie politickej anarchie (1801 – 1805). Slovak Academic Press: Bratislava 2003, 204 s., ISBN: 80-89104-27-4

PIRICKÝ G., SLOBODNÍK M. (ed.): Fascinácia a (ne)poznanie: Kultúrne strety Západu a Východu. Chronos: Bratislava 2003, 199 s., ISBN: 80-89027-08-3

SORBY K.: Suez 1956. Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe. Veda: Bratislava 2003, 347 s., ISBN: 80-224-0782-8

SLOBODNÍK M., BEROUNSKÝ D.: Labrang: tibetský budhistický kláštor v socialistickej Číne (dokumenty a svedectvá). Lungta: Bratislava 2002, 89 s., ISBN: 80-968860-0-2

DROZDÍK L.: Modern Written Arabic. Veda: Bratislava 2001, 227 s., ISBN: 80-224-0659-7

RÁCOVÁ A., HORECKÝ J.: Slovenská karpatská rómčina. Opis systému. Veda: Bratislava 2000, 78 s, ISBN: 80-224-0631-7

KRUPA V.: Legendy a mýty Polynésie. Polynéska kosmogonie. CAD Press: Bratislava 2000, 164 s., ISBN: 80-85349-77-9

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 2. diel. Univerzita Mateja Bela: Banská Bystrica 1999, 415 s., ISBN: 80-8055-311-4

GENZOR J., ONDREJOVIČ S. (ed.): Pange Lingua. Veda: Bratislava 1999, 263 s., ISBN: 80-224-0581-7

KRUPA V. (ed.): Orient a okcident v kontaktoch a konfrontáciách. Veda: Bratislava 1999, 114 s., ISBN: 80-224-0592-2

KRUPA V. a kol.: Geopolitické špecifiká regiónov sveta. Afrika a Ázia. Univerzita Komenského: Bratislava 1999, 247 s., ISBN: 80-223-1207-X

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 1. diel. Univerzita Mateja Bela: Banská Bystrica 1998, 392 s., ISBN: 80-88825-92-X

SORBY K.: Egyptská revolúcia 1952. Veda: Bratislava 1998, 114 s., ISBN: 80-224-0558-2

KRUPA V. (ed.): Intercultural Contacts and Communication between East and West.

 

Proceedings of the International Conference in Bratislava, September 17, 1996. Slovak Academic Press: Bratislava 1997, 87 s., ISBN: 80-88908-02-7

KRUPA V., GENZOR J.: Jazyky sveta v priestore a čase. Veda: Bratislava 1996, 356 s., ISBN: 80-224-0459-4

Cena: 19,- €

GÁLIK M. (ed.): Chinese Literature and European Context. Proceedings of the 2nd International Sinological Symposium, Smolenice Castle, June 22-25, 1993, Institute of Asian and African Studies: Bratislava 1994, 255 s.

KRUPA V.: Jazyk – neznámy nástroj. Slovenský spisovateľ: Bratislava 1991, 161 s.

GÁLIK M. (ed.): Interliterary and Intraliterary Aspects of the May Fourth Movement 1919 in China. Proceedings of the International Sinological Symposium, Smolenice Castle, March 13 – 17, 1989, Veda: Bratislava 1990, 283 s.

KRUPA V., GENZOR J.: Písma sveta. Obzor: Bratislava 1989, 358 s.

PAWLÍKOVÁ-VILHANOVÁ V.: History of Anti-Colonial Resistance and Protest in the Kingdoms of Buganda and Bunyoro, 1862-1899. Oriental Institute of the Czechoslovak Academy od Sciences: Prague 1988, 335 s.

GÁLIK M.: Milestones in Sino-Western Literary Confrontation (1898-1979). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 1986, 347 s., ISBN: 7-3001-01024-9/1.181

KOPČAN V.: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Veda: Bratislava 1986, 219 s.

PAWLÍKOVÁ-VILHANOVÁ V. (ed.): 29 Anti-Colonialism and Democratic Traditions in Europe: African Aspect. Proceedings of the Fifth International Symposium of Historians of Africa from Socialist Countries held from 5th to 9th September 1983 at Malé Vozokany and Bratislava. Institute of Historical Studies of the Slovak Academy of Sciences: Bratislava 1985, 241 s.

KOPČAN V., KRAJČOVIČOVÁ K.: Slovensko v tieni polmesiaca. Osveta: Martin 1983, 211 s.

KRUPA V., GENZOR J.: Jazyky sveta. Obzor: Bratislava 1983, 507 s.

GÁLIK M. (ed.): Proceedings of the Fourth International Conference on the Theoretical Problems of Asian and African Literatures. Literary Institute of the Slovak Academy of Sciences: Bratislava 1983, 446 s.

KRUPA V.: Polynézania. Mladé letá: Bratislava 1982, 128 s.

KRUPA V.: Cesty kapitána Quirosa. Mladé letá: Bratislava 1982, 128 s.

KRUPA V.: Malebná cesta okolo sveta podľa denníkov Otta Kotzebua, hlavného veliteľa výpravy Adelberta von Chamissa, spisovateľa a prírodovedca a Luisa Chorisa, maliara. Obzor: Bratislava 1980, 151 s.

KRUPA V.: Jednota a variabilita jazyka. Systémový prístup a tzv. exotické jazyky. Veda: Bratislava 1980, 165 s.

GÁLIK M.: Genesis of Modern Chinese Literary Criticism 1917 – 1930. Curzon Press Ltd. 1980, 376 s., ISBN: 7-80050-910-9

KRUPA V.: Gavajskij jazyk. Nauka: Moskva 1979, 74 s.

KRUPA V.: Hľadanie posledného raja. Objavné plavby do tichomoria v ilustráciách. Tatran: Bratislava 1978, 225 s.

KRUPA V.: K ostrovom neznámych pokladov. Mladé letá: Bratislava 1978, 181 s.

KRUPA V.: Záhadný prípad kapitána Lapérousa. Mladé letá: Bratislava 1975, 187 s.

KRUPA V.: Polinezijskije jazyki. Nauka: Moskva 1975, 139 s.

KRUPA V.: Polynézske mýty. Tartran: Bratislava 1973, 245 s.

KRUPA V.: Polynesian Languages. A Survey of Research. The Hague: Mouton 1973, 107 s.

GÁLIK M.: Mao Tun and modern chinese literary criticism. Franz Steiner Verlag: Wiesbaden 1969, 185 s.

KRUPA V.: Jazyk maori. Nauka: Moskva 1967, 76 s.

KRUPA V.: Morpheme and Word in Maori. The Hague, Mouton & Co. 1966, 81 s.

BAKOŠ J. (ed.): Psychologie D’ Ibn Sina (Avicenne) D’ Apres son Ceuvre Aš – Šifa‘. II. Texte arabe. De L’ Academie Tchécoslovaque des Sciences: Prague 1956

BAKOŠ J. (ed.): Psychologie D’ Ibn Sina (Avicenne) D’ Apres son Ceuvre Aš – Šifa‘. I. Texte arabe. De L’ Academie Tchécoslovaque des Sciences: Prague 1956