Ľudia a štruktúra

RIADITEĽ
Mgr. Dušan Magdolen, PhD.
– egyptológia
E-mail: kaorduma@savba.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA
PhDr. Anna Rácová, CSc. – indológia
E-mail: kaorraco@savba.sk

PREDSEDNÍČKA VEDECKEJ RADY
PhDr. Anna Rácová, CSc.
– indológia
E-mail: kaorraco@savba.sk

TAJOMNÍČKA
Gertrúda Bolyóová
E-mail: kaoreast@savba.sk

VEDECKÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Peter Barta, PhD. – archeológ
E-mail: Peter.Barta@uniba.sk

Mgr. Emanuel Beška, PhD. – arabistika
E-mail: Emanuel.Beska@savba.sk

Mgr. Katarína Bešková, PhD. – arabistika
E-mail: kkobzosova@gmail.com

Mgr. Martina Bucková, PhD. – polynézske štúdie
E-mail: martina.buckova@gmail.com

Mgr. Veronika Verešová, PhD. – egyptológia
E-mail: veronika.dubcova@gmail.com

RNDr. Emil Fulajtár, CSc. – pedológ
E-mail: e.fulajtar@vupop.sk

Mgr. Lenka Horáková, PhD. – keramologička
E-mail: horakova.len@gmail.com

Mgr. Jozef Hudec, PhD. – egyptológia
E-mail: kaorhudc@savba.sk

Ing. Tibor Lieskovský, PhD. – geodet
E-mail: tiborlieskovsky@gmail.com

PhDr. Gabriel Pirický, PhD. – arabistika a islamistika
E-mail: kaorpiri@savba.sk

prof. PhDr. Karol R. Sorby, DrSc. – arabistika
E-mail: kaorkaso@savba.sk

PhDr. Karol R. Sorby ml., PhD. – arabistika
E-mail: karolsorby34@gmail.com

Mgr. Silvester Trnovec, PhD – všeobecné dejiny Afriky
E-mail: strnovec355@gmail.com

Mgr. Daniela Zhang-Cziráková, PhD. – sinológia
E-mail: danielazhang98@gmail.com

ODBORNÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Martina Herbst – výkonná redaktorka
E-mail: aassom@savba.sk

Mgr. Lucia Kubrická – knihovníčka
E-mail: kaorkniz@savba.sk

Zdenka Rabayová – redaktorka
E-mail: 21storocie@21storocie.sk