Ľudia a štruktúra

RIADITEĽ
Mgr. Dušan Magdolen, PhD.
– egyptológia
E-mail: kaorduma@savba.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA
PhDr. Anna Rácová, CSc. – indológia
E-mail: kaorraco@savba.sk

PREDSEDNÍČKA VEDECKEJ RADY
PhDr. Anna Rácová, CSc.
– indológia
E-mail: kaorraco@savba.sk

TAJOMNÍČKA
Gertrúda Bolyóová
E-mail: kaoreast@savba.sk

VEDECKÍ PRACOVNÍCI
Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. – egyptológia
E-mail: Ladislav.Bares@ff.cuni.cz

Mgr. Emanuel Beška, PhD. – arabistika
E-mail: Emanuel.Beska@savba.sk

Mgr. Katarína Bešková, PhD. – arabistika
E-mail: kkobzosova@gmail.com

Mgr. Martina Bucková, PhD. – polynézske štúdie
E-mail: martina.buckova@gmail.com

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. – arabistika
E-mail: drobny.jaroslav@gmail.com

Mgr. Jozef Hudec, PhD. – egyptológia
E-mail: kaorhudc@savba.sk

PhDr. Gabriel Pirický, PhD. – arabistika a islamistika
E-mail: kaorpiri@savba.sk

Mgr. Petr Přebinda, PhD. – arabistika
E-mail: prebinda@yahoo.com

prof. PhDr. Karol R. Sorby, DrSc. – arabistika
E-mail: kaorkaso@savba.sk

PhDr. Karol R. Sorby ml., PhD. – arabistika
E-mail: karolsorby34@gmail.com

Mgr. Silvester Trnovec, PhD – všeobecné dejiny Afriky
E-mail: strnovec355@gmail.com

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. – afrikanistika
E-mail: kaorvivi@savba.sk

Mgr. Jozef Vrabček, PhD. – arabistika
E-mail: jozef.vrabcek@gmail.com

Mgr. Daniela Zhang-Cziráková, PhD. – sinológia
E-mail: danielazhang98@gmail.com

ODBORNÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Slavomír Čeplö – arabistika
E-mail: ceplo@chello.sk

Mgr. Veronika Dubcová – egyptológia
E-mail: veronika.dubcova@gmail.com

Mgr. Martina Herbst – výkonná redaktorka
E-mail: aassom@savba.sk

Mgr. Lucia Kubrická – knihovníčka
E-mail: kaorkniz@savba.sk

Zdenka Rabayová – redaktorka
E-mail: 21storocie@21storocie.sk