Ľudia a štruktúra

RIADITEĽ
Mgr. Dušan Magdolen, PhD.
– egyptológia
E-mail: kaorduma@savba.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA
PhDr. Anna Rácová, CSc. – indológia
E-mail: kaorraco@savba.sk

PREDSEDNÍČKA VEDECKEJ RADY
PhDr. Anna Rácová, CSc.
– indológia
E-mail: kaorraco@savba.sk

TAJOMNÍČKA
Gertrúda Bolyóová
E-mail: kaoreast@savba.sk

VEDECKÍ PRACOVNÍCI
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. – egyptológia
E-mail: miroslav.barta@gmail.com

Mgr. Emanuel Beška, PhD. – arabistika
E-mail: Emanuel.Beska@savba.sk

Mgr. Martina Bucková, PhD. – polynézske štúdie
E-mail: martina.buckova@gmail.com

Ing. Miroslav Černý, PhD. – stavebné inžinierstvo
E-mail: cerny3@gmail.com

Jozef Marián Gálik, DrSc. – sinológia
E-mail: galikm2@gmail.com

Mgr. Jozef Hudec, PhD. – egyptológia
E-mail: kaorhudc@savba.sk

PhDr. Gabriel Pirický, PhD. – arabistika a islamistika
E-mail: kaorpiri@savba.sk

prof. PhDr. Karol R. Sorby, DrSc. – arabistika
E-mail: kaorkaso@savba.sk

PhDr. Karol Sorby ml., PhD. – arabistika

Ing. Eva Stopková, PhD. – geodézia
E-mail: eva.stopkova@gmail.com

RNDr. Alena Šefčáková, PhD. – antropológia
E-mail: alena.sefcakova@SNM.sk

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. – afrikanistika
E-mail: kaorvivi@savba.sk

Mgr. Daniela Zhang-Cziráková, PhD. – sinológia
E-mail: danielazhang98@gmail.com

ODBORNÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Veronika Dubcová – egyptológia
E-mail: veronika.dubcova@gmail.com

Mgr. Helena Hadvigová – knihovníčka
E-mail: kaorkniz@savba.sk

Mgr. Martina Herbst – výkonná redaktorka
E-mail: aassom@savba.sk

Mgr. Martin Odler – egyptológia
E-mail: martin.odler.@gmail.com

DOKTORANDI:
Mgr. Alžbeta Szomolaiová
E-mail: Alzbeta_Szomolaiova@yahoo.co.ak

Mgr. Denisa Uhliarová
Email: denisa.uhliarova@gmail.com

Mgr. Silvester Trnovec
E-mail: strnovec355@gmail.com