Svet Orientu včera a dnes: 1/2019

OBSAH:

Úvodník (Dušan Magdolen)

Aktuality
6 Z bratislavskej radnice do starovekého Egypta (Veronika Dubcová)
7 Senegal – demokracia v Afrike, migrácia a prezidentské voľby 2019 (Silvester Trnovec)

Výročia
10 Parížska mierová konferencia priniesla Arabom sklamanie (Karol Sorby)
13 Pramene k africkým dejinám (Viera Pawliková-Vilhanová)
14 Muž, ktorý pozeral na hviezdy (Martina Bucková)
16 Prvý známy Slovák v posvätnom meste severoafrického islámu (Silvester Trnovec)
18 Mahátmá Gándhí – symbol nenásilného boja proti koloniálnemu panstvu (Anna Rácová)

Slovensko v Oriente
20 Ako vyzerá typický deň na slovenskom výskume v Egypte? (Jozef Hudec)
24 Gróf Móric Beňovský a jeho madagaskarské dobrodružstvo (Viera Pawliková-Vilhanová)
26 Pomáhajú tým najbiednejším a najzraniteľnejším (Zdenka Rabayová)

Minilexikón
29 Mana, tabu, hammam … (Martina Bucková, Veronika Dubcová)

Hlavná téma: MIGRÁCIA
31 Úvod: Človek v pohybe – dávne migrácie (Dušan Magdolen)
32 Najstaršie cesty človeka (Alena Šefčáková)
37 Genesis starovekého Egypta (Dušan Magdolen)
44 Kto a prečo migroval v Stredomorí neskorej doby bronzovej? (Veronika Dubcová)
53 Sťahovanie Slovanov (Ján Steinhübel)

Krížom-krážom po Oriente
54 Bremeno nedotknuteľnosti v modernej Indii (Anna Rácová)
57 Piri Reis a jeho mapa sveta z roku 1513 (Gabriel Pirický)
60 Cesty za tichom (Zdenka Rabayová)
64 Sepforis a galilejská Mona Líza (Jozef Hudec)
66 Smutný osud hotentotskej Venuše (Viera Pawliková-Vilhanová)

Svetové kultúrne dedičstvo Orientu
68 Nevesta púšte inšpirovala aj architektov Bieleho domu (Emanuel Beška)
71 Zakázané mesto – miesto, kam obyčajný smrteľník nemohol vstúpiť (Daniela Zhang Cziráková)
74 Menej známe skvosty Orientu (Tomáš Kubuš)

Tajomný Orient …
76 Od ľudožrútskych hostín k rituálnemu kanibalizmu (Martina Bucková)
78 Najdesivejšie ochranné božstvo (Veronika Dubcová)

Životný štýl
80 Indické sárí stále inšpiruje (Anna Rácová)

Chute o vône Orientu
82 S príchuťou Sudánu (Emíre Khidayer)

Ako sa to prepisuje?
84 Cieľom je čo najvernejšie zachytiť pôvodné znenie (Emanuel Beška)

Literatúra a recenzie
86 Tisíc a jedna noc ako literárny fenomén (Katarína Bešková)
88 Články v tomto čísle napísali
89 Obsah najbližšieho čísla