Vedecká rada

PREDSEDA VEDECKEJ RADY

Mgr. Martina Bucková, PhD.

 

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY

Mgr. Emanuel Beška, PhD.

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jozef Hudec, PhD.

Doc. JUDr. Jozef Vozár, PhD.

 

DOKUMENTY VEDECKEJ RADY

 

Späť