Svet Orientu včera a dnes

Kontaktná e-mailova adresa: svetorientu@savba.sk

Distribútor časopisu: Mediaprint-Kapa.
Časopis si možno kúpiť v kníhkupectvách a stánkoch PNS.

1/2019