Vedecká rada

PREDSEDA VEDECKEJ RADY

PhDr. Anna Rácová, CSc.

 

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY

Mgr. Emanuel Beška, PhD.

Mgr. Martina Bucková, PhD.

PhDr. Gabriel Pirický, PhD.

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Späť