Vedecká rada

PREDSEDA VEDECKEJ RADY

Mgr. Martina Bucková, PhD.

 

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY

Mgr. Emanuel Beška, PhD.

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jozef Hudec, PhD.

Doc. JUDr. Jozef Vozár, PhD.

Späť