Publications

SORBY, Karol R.. Moderná spisovná arabčina. II.diel : Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2021. 600 s. ISBN 978-80-89607-99-0.

BEŠKA, Emanuel – DROBNÝ, Jaroslav. Arabský polostrov. In BEŠKA, Emanuel – PIRICKÝ, Gabriel – DROBNÝ, Jaroslav. Nenaplnené nádeje Arabskej jari : Desaťročie revolúcií, povstaní a konfliktov na Blízkom východe. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2020, s. 117 – 164. ISBN 978-80-89607-90-7.
 

 
 

BEŠKOVÁ, Katarína. Súčasná egyptská literatúra : Dystópia, cenzúra a Arabská jar. Bratislava: VEDA 2020. 256 s. ISBN 978-80-224-1829-4.
 

 

 

 

SORBY, Karol R.. Arabský východ po druhej svetovej vojne : I. diel (1945-1958). Bratislava:Slovak Academic Press 2020. 872 s. ISBN 978-80-89607-
88-4.
 

 

 
 

ZHANG CZIRÁKOVÁ, Daniela. Breaking the Ink – Abstract Ink Art in Mainland China. Bratislava: VEDA 2020. 272 s. ISBN 978-80-224-1841-6.
 

 

 

 

BUCKOVÁ, Martina a kol. Reflexia mytologických motívov v duchovnej a materiálnej kultúre národov Ázie, Afriky a Oceánie. Bratislava: Slovak Academic Press 2019, 272 s. ISBN 978-80-89867-04-02.
 

 

 
 

ZÖRNIG, Peter – STACHOWSKI, Kamil – RÁCOVÁ, Anna – QU, Yunhua – MISTECKÝ, Michal – MA, Kuizi – LUPEA, Mihaiela – KELIH, Emmerich – GRÖLLER, Volker – GNATCHUK, Hannah – GALIEVA, Alfiya – ANDREEV, Sergey – ALTMANN, Gabriel: Quantitative Insights into Syllabic Structures. Studies in Quantitative Linguistics 30. Lüdenscheid, RAM – Verlag 2019. 134 pp. ISBN 978-3-942303-88-0.
 
 

SORBY, R. Karol. Moderná spisovná arab čina I. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2019. 634 s. ISBN 978-80-89607-78-5.
 

 

 

 

PŘEBINDA, Petr. Od Velké Sýrie k malé: Složitosti vytváření Sýrie v první polovině 20. století. Praha: Academia, 2018. 292 s. ISBN 978-80-200-2864-8.
 

 

 

 

SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, II. diel (1959–1970). Bratislava: Slovak Academic Press, 2018. 842 s. ISBN 978-80-89607-65-5.
 

 

 

 

VILHANOVÁ Viera (ed.) in collaboration with Martina Bucková. Ad fontes. Reflections on Sources of Africa´s Pasts, their Preservation, Publication and/or Digitisation. Bratislava: Slovak Academic Press. 2018. 199 s. ISBN 978-80-89607-71-6.

RÁCOVÁ, Anna – BUCKOVÁ, Martina – GENZOR, Jozef (eds). Ako prepisovať z orientálnych jazykov do slovenčiny. Praktická príručka. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV, Slovak Academic Press, 2018, 134 pp., ISBN 978-80-89607-70-9
 

 

 
GÁLIK, Jozef Marián. From Goethe, Nietzsche to Rilke: Studies in Sino-German Interliterary Process. Fuzhou: Fujian jiaoyu chubanshe, 2017. 372 pp., ISBN 978-7-5334-7189-7.

 

 

 
SORBY, Karol Jr.. Dejiny irackej monarchie (1918-1941). Bratislava: Slovak Academic Press, 2017, 339 pp., ISBN 978-80-89607-54-9.

 

 

 

 
JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla – JŮN, Libor – PŘEBINDA, Petr – BROŽÍKOVÁ, Liberty. Zapomenutí globetrotteři? : Nedokončená cesta Karla a Otýlie Malých-Tatranských kolem světa 1922-1925. Praha: Aladin agency, 2016, 372 pp., ISBN 978-80-906737-0-0.

 

 

 
DEÁK, Dušan – GÁFRIK, Róbert – RÁCOVÁ, Anna (eds.). Farebná India. Bratislava: Perfekt, 2017, 207 pp., ISBN 978-80-8046-827-9.

 

 

 

MOUMOUNI, Seyni. Histoire de Sinder: Les manuscrits de la vallée du fleuve Niger. Bratislava: Veda, 2017. 61 s. ISBN 978-80-224-1599-6.

RÁCOVÁ, A. – BUCKOVÁ, M. (eds.). Studia orientalia Victori Krupa dedicata. Bratislava: Slovak Academic Press, 2016, 302 pp., ISBN 978-80-89607-48-8.

Price: 25,- €

 

 

MAGDOLEN D. – GENZOR J. – DOBBERSTEINOVÁ J. (eds.).Asian and African Studies : Fifty Years of the Journal (1965 – 2015). Bratislava: Slovak Academic Press, 2015, 130 pp., ISBN 978-80-89607-42-6.

Price: 12,- €

 

 

BUCKOVÁ M. – PIRICKÝ G. (ed.). Podoby globalizácie v Oriente. Anna Rácová, Jozef Hudec (rec.). Bratislava : Igor Iliť – RádioPrint, 2015, 302 pp., ISBN 978-80-970648-9-1.

Price: 10,- €

 

 

 

SORBY, Karol Jr.: Iraqi Politics in the Shadow of the Military (1936 – 1941). Dresden, Weltbuch Verlag GmbH, 2014, 163 pp., ISBN: 978-3-906212-11-1.

 

 

 

GÁLIK M., Mao Dun yu Zhongguo xiandai wenxue piping (Mao Tun and Modern Chinese Literary Criticism). Prel. Yang Yuying. Taipei: Hua Mulan Publishers, 2014, 224 pp., ISBN 978-98-322-689-5.

 

 

 

PAWLIKOVÁ-VILHANOVÁ, V. – MOUMOUNI, S. (Eds.), Voices of Africa´s Pasts. Bratislava: Slovak Academic Press, 2014, 163 pp., ISBN 978-80-89607-28-0.

Price: 30,- €

 

 

 

GÁLIK M. – SLOBODNÍK M. (Eds.), Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632-1405). Bratislava: Igor Iliť, 2014, 291 pp., ISBN 978-80-970648-7-7.

Price: 25,- €

 

 

SORBY K., Arabský východ (1918 – 1945). Bratislava: Slovak Academic Press, 2013, 468 pp., ISBN 978-80-89607-15-0.

Price: 22,- €

 

 

 

ČARNOGURSKÁ M., Lao c´ a proces vzniku Tao Te ťingu, 2. diel. Bratislava: Veda, 2012, pp. 255 – 638, ISBN 978-80-224-1274-2.

 

 

 

 

MAGDOLEN Dušan a kolektív, 50 rokov Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. SAP, Bratislava 2010. 188 pp.,
ISBN 978-80-8095-073-6.

Price: 16,- €

 

 

 

GÁLIK M., SLOBODNÍK M. (eds.), Eastern Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tamerlane (632 – 1405). Institute of Oriental Studies of the SAS, Igor Iliť – RadioPrint, Bratislava 2011. 291 pp., ISBN 978-80-970648-0-8.

Price: 25,- €

 

 

SORBY K., Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ. SAP, Bratislava 2010. 520 pp., ISBN 978-80-8095-065-1.

 

 

 

 

BUCKOVÁ M., KRUPA V., Tradičná kultúra kontinentov. Austrália a Oceánia. Tradícia – kultúra – hudba. Asco art & science, Bratislava 2010, 294 pp., ISBN 978-80-88820-46-8.

 

 

 

 

KRUPA V. Pohyby jazykov v čase a priestore od globalizácie k revitalizácii. Bratislava: Igor Iliť – RádioPrint 2010, 108 pp., ISBN 978-80-970309-7-1.

 

 

 

GÁLIK M. Jieke he Siluofake hanxue yanjiu (Štúdie o českej a slovenskej sinológii). Peking: Xueyuan chubanshe 2009, 250 pp. ISBN 978-7-5077-3363-1.

 

 

 

 

ČARNOGURSKÁ M., Lao c´ a proces vzniku Tao Te ťingu, 1. diel. Bratislava: Veda, 2009. 247pp., ISBN 978-80-224-1066-3

 

 

 

 

MAGDOLEN D. et al., Hmota–Život–Inteligencia: vznik. Bratislava: Veda, 2008. 350 pp., ISBN 978-80-224-0956-8.

 

 

 

 

GÁLIK M., Zhongxi wenxue guanxi de lichengbei (1898-1979) (Milestones in Sino-Western Literary Confrontation, 1898-1979). Peking: Peking University Press, 2008. 266 pp., ISBN 978-7-301-01024-2.

 

 

 

GÁLIK M., ŠTEFANOVIČOVÁ T., ŠKULTÉTY R., (ed.): Trade, Journeys, Inter- and Intracultural Communication in East and West (up to 1250). Bratislava: Institute of Oriental and African Studies 2006, 316 pp., ISBN 978-80-89058-24-2

 

 

 

KRUPA V., Národy a kultúry ostrovnej juhovýchodnej Ázie a Oceánie. Slovak Academic Press: Bratislava 2006, 298 pp., ISBN 80-8095-000-8

 

 

 

 

DROZDÍK L., KRUPA V., RÁCOVÁ A.: Jazyková politika a problémy komunikácie. Zing Print: Bratislava 2006, 143pp., ISBN: 80-88997-31-3

Price: 12,- €

 

 

GENZOR J., BUCKOVÁ M. (ed.): Favete Linguis. Studies in Honor of Viktor Krupa. Slovak Academic Press: Bratislava, 302 pp., ISBN: 80-8095-001-6

Price: 21,- €

 

 

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 2. diel. Slovak Academic Press: Bratislava 2006, 509 pp., ISBN: 80-89104-98-3

 

 

 

MAGDOLEN D., STORCHOVÁ L. (ed.): Karl Ludwig Libay, Aegypten – Reisebilder aus dem Orient, Set Out: Praha 2006, 307 pp., ISBN: 80-86277-50-X

 

 

 

 

RÁCOVÁ A., HORECKÝ J.: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny. Iris: Bratislava 2006, 146 pp., ISBN: 80-89018-94-7

 

 

 

ČARNOGURSKÁ M. a kol.: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky. Kalligram: Bratislava 2006, 293 pp., ISBN: 80-7149-829-7

 

 

 

 

PIRICKÝ B.: Stručná historie států: Turecko. Libri: Praha 2006, 200 pp., ISBN: 80-7277-323-2

 

 

 

 

 

RÁCOVÁ A., (ed.): Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike. Slovak Academic Press: Bratislava 2006, 233 pp., ISBN: 80-89104-85-1

 

 

 

 

SLOBODNÍK M., KOVÁCS, A. (ed.): Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. Chronos: Bratislava 2006, 302 pp., ISBN: 80-89027-18-0

 

 

 

KREJČÍ J., MAGDOLEN D.: Zajímavosti ze země pyramid aneb … 100 NEJ ze starého Egypta. Libri: Praha 2005, 414 pp., ISBN: 80-7277-251-1

 

 

 

SORBY K.: Arabský východ (1945 – 1956). Slovak Academic Press: Bratislava 2005, 303 pp., ISBN: 80-89104-77-0

 

 

 

 

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 1. diel. Slovak Academic Press: Bratislava 2005, 439 pp., ISBN: 80-89104-68-1

 

 

 

 

GÁLIK M. (ed.).: Decadence (Fin de siecle) in Sino-Western Literary Confrontation. Bratislava, Institute of Oriental Studies: Bratislava 2005, 151 pp., ISBN: 80-89058-15-5

 

 

 

PIRICKÝ G.: Islám v Turecku. Fethullah Gülen a Nurcuovia. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda: Trnava 2004, 173 pp., ISBN: 80-89034-30-6

 

 

 

GÁLIK M.: Influence, Translation, and Parallels. Selected Studies on the Bible in China. Monumenta Serica Institute: Sankt Augustin 2004, 351 pp., ISBN: 3-8050-0489-3

 

 

 

SORBY K.: Egypt. The Period of Political Anarchy (1801 – 1805). The Ebor Press: York 2004, 152 pp., ISBN: 1-85072-322-2

 

 

 

KRUPA V.: Národy juhovýchodnej Ázie a Oceánie. I. Časť. Národy ostrovnej juhovýchodnej Ázie. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda: Trnava 2003, 110 pp., ISBN: 80- 89034-29-2

 

 

 

SORBY K.: Egypt. Obdobie politickej anarchie (1801 – 1805). Slovak Academic Press: Bratislava 2003, 204 pp., ISBN: 80-89104-27-4

 

 

 

 

 

PIRICKÝ G., SLOBODNÍK M. (ed.): Fascinácia a (ne)poznanie: Kultúrne strety Západu a Východu. Chronos: Bratislava 2003, 199 pp., ISBN: 80-89027-08-3

 

 

 

SORBY K.: Suez 1956. Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe. Veda: Bratislava 2003, 347 pp., ISBN: 80-224-0782-8

 

 

 

SLOBODNÍK M., BEROUNSKÝ D.: Labrang: tibetský budhistický kláštor v socialistickej Číne (dokumenty a svedectvá). Lungta: Bratislava 2002, 89 pp., ISBN: 80-968860-0-2

 

 

 

DROZDÍK L.: Modern Written Arabic. Veda: Bratislava 2001, 227 pp., ISBN: 80-224-0659-7

 

 

 

 

RÁCOVÁ A., HORECKÝ J.: Slovenská karpatská rómčina. Opis systému. Veda: Bratislava 2000, 78 s, ISBN: 80-224-0631-7

 

 

 

KRUPA V.: Legendy a mýty Polynésie. Polynéska kosmogonie. CAD Press: Bratislava 2000, 164 pp., ISBN: 80-85349-77-9

 

 

 

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 2. diel. Univerzita Mateja Bela: Banská Bystrica 1999, 415 pp., ISBN: 80-8055-311-4

 

 

 

GENZOR J., ONDREJOVIČ S. (ed.): Pange Lingua. Veda: Bratislava 1999, 263 pp., ISBN: 80-224-0581-7

 

 

 

 

KRUPA V. (ed.): Orient a okcident v kontaktoch a konfrontáciách. Veda: Bratislava 1999, 114 pp., ISBN: 80-224-0592-2

 

 

 

KRUPA V. a kol.: Geopolitické špecifiká regiónov sveta. Afrika a Ázia. Univerzita Komenského: Bratislava 1999, 247 pp., ISBN: 80-223-1207-X

 

 

 

 

SORBY K.: Moderná spisovná arabčina, 1. diel. Univerzita Mateja Bela: Banská Bystrica 1998, 392 pp., ISBN: 80-88825-92-X

 

 

 

SORBY K.: Egyptská revolúcia 1952. Veda: Bratislava 1998, 114 pp., ISBN: 80-224-0558-2

 

 

 

 

KRUPA V. (ed.): Intercultural Contacts and Communication between East and West.
Proceedings of the International Conference in Bratislava, September 17, 1996. Slovak Academic Press: Bratislava 1997, 87 pp., ISBN: 80-88908-02-7

 

 

 

 

KRUPA V., GENZOR J.: Jazyky sveta v priestore a čase. Veda: Bratislava 1996, 356 pp., ISBN: 80-224-0459-4

Price: 19,- €

 

 

 

GÁLIK M. (ed.): Chinese Literature and European Context. Proceedings of the 2nd International Sinological Symposium, Smolenice Castle, June 22-25, 1993, Institute of Asian and African Studies: Bratislava 1994, 255 pp.

 

 

 

 

KRUPA V.: Jazyk – neznámy nástroj. Slovenský spisovateľ: Bratislava 1991, 161 pp.

 

 

 

 

GÁLIK M. (ed.): Interliterary and Intraliterary Aspects of the May Fourth Movement 1919 in China. Proceedings of the International Sinological Symposium, Smolenice Castle, March 13 – 17, 1989, Veda: Bratislava 1990, 283 pp.

 

 

 

 

KRUPA V., GENZOR J.: Písma sveta. Obzor: Bratislava 1989, 358 pp.

 

 

 

 

PAWLÍKOVÁ-VILHANOVÁ V.: History of Anti-Colonial Resistance and Protest in the Kingdoms of Buganda and Bunyoro, 1862-1899. Oriental Institute of the Czechoslovak Academy od Sciences: Prague 1988, 335 pp.

 

 

 

GÁLIK M.: Milestones in Sino-Western Literary Confrontation (1898-1979). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 1986, 347 pp., ISBN: 7-3001-01024-9/1.181

 

 

 

 

KOPČAN V.: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Veda: Bratislava 1986, 219 pp.

 

 

 

 

PAWLÍKOVÁ-VILHANOVÁ V. (ed.): 29 Anti-Colonialism and Democratic Traditions in Europe: African Aspect. Proceedings of the Fifth International Symposium of Historians of Africa from Socialist Countries held from 5th to 9th September 1983 at Malé Vozokany and Bratislava. Institute of Historical Studies of the Slovak Academy of Sciences: Bratislava 1985, 241 pp.

 

 

KOPČAN V., KRAJČOVIČOVÁ K.: Slovensko v tieni polmesiaca. Osveta: Martin 1983, 211 pp.

 

 

 

 

KRUPA V., GENZOR J.: Jazyky sveta. Obzor: Bratislava 1983, 507 pp.

 

 

 

 

GÁLIK M. (ed.): Proceedings of the Fourth International Conference on the Theoretical Problems of Asian and African Literatures. Literary Institute of the Slovak Academy of Sciences: Bratislava 1983, 446 pp.

 

 

 

KRUPA V.: Polynézania. Mladé letá: Bratislava 1982, 128 pp.

 

 

 

 

KRUPA V.: Cesty kapitána Quirosa. Mladé letá: Bratislava 1982, 128 pp.

 

 

 

 

KRUPA V.: Malebná cesta okolo sveta podľa denníkov Otta Kotzebua, hlavného veliteľa výpravy Adelberta von Chamissa, spisovateľa a prírodovedca a Luisa Chorisa, maliara. Obzor: Bratislava 1980, 151 pp.

 

 

 

KRUPA V.: Jednota a variabilita jazyka. Systémový prístup a tzv. exotické jazyky. Veda: Bratislava 1980, 165 pp.

 

 

 

 

GÁLIK M.: Genesis of Modern Chinese Literary Criticism 1917 – 1930. Curzon Press Ltd. 1980, 376 pp., ISBN: 7-80050-910-9

 

 

 

 

KRUPA V.: Gavajskij jazyk. Nauka: Moskva 1979, 74 pp.

 

 

 

 

 

KRUPA V.: Hľadanie posledného raja. Objavné plavby do tichomoria v ilustráciách. Tatran: Bratislava 1978, 225 pp.

 

 

 

 

KRUPA V.: K ostrovom neznámych pokladov. Mladé letá: Bratislava 1978, 181 pp.

 

 

 

 

KRUPA V.: Záhadný prípad kapitána Lapérousa. Mladé letá: Bratislava 1975, 187 pp.

 

 

 

 

KRUPA V.: Polinezijskije jazyki. Nauka: Moskva 1975, 139 pp.

 

 

 

 

 

KRUPA V.: Polynézske mýty. Tartran: Bratislava 1973, 245 pp.

 

 

 

 

 

KRUPA V.: Polynesian Languages. A Survey of Research. The Hague: Mouton 1973, 107 pp.

 

 

 

 

 

GÁLIK M.: Mao Tun and modern chinese literary criticism. Franz Steiner Verlag: Wiesbaden 1969, 185 pp.

 

 

 

 

KRUPA V.: Jazyk maori. Nauka: Moskva 1967, 76 pp.

 

 

 

 

 

KRUPA V.: Morpheme and Word in Maori. The Hague, Mouton & Co. 1966, 81 pp.

 

 

 

 

BAKOŠ J. (ed.): Psychologie D’ Ibn Sina (Avicenne) D’ Apres son Ceuvre Aš – Šifa‘. II. Texte arabe. De L’ Academie Tchécoslovaque des Sciences: Prague 1956

 

 

 

BAKOŠ J. (ed.): Psychologie D’ Ibn Sina (Avicenne) D’ Apres son Ceuvre Aš – Šifa‘. I. Texte arabe. De L’ Academie Tchécoslovaque des Sciences: Prague 1956