Vedecká rada

PREDSEDA VEDECKEJ RADY:

PhDr. Anna Rácová, CSc.

 

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY:

Marián Gálik, DrSc.

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

PhDr. Gabriel Pirický, PhD.

prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.

doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.