Jozef Marián Gálik

Jozef Marián Gálik, DrSc. (*1933)

Štúdium: Sinológia a dejiny Ďalekého východu na Filologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1953-1958); postgraduálne štúdium na Pekingskej universite, ČĽR (1958-1960); štipendista Alexander von Humboldt Stiftung (1967-1968); štipendista Volkswagen Stiftung (1969-1970). Kratšie výskumné pobyty v zahraničí (2-4 mesiace) na univerzitách a vo výskumných centrách v Mníchove, Hongkongu, Berlíne, Bonne a Tchaj-peji v rokoch 1987-1997.

Špecializácia: čínska literatúra a literárna kritika, čínsko-západná kultúrna história, porovnávací výskum čínskej a západnej literatúry

Činnosť: Od roku 1960 vedecký pracovník Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislave.

Pedagogická činnosť: Od roku 1988 prednáša čínske dejiny, literatúru a filozofiu na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave.

Publikačná činnosť: 4 vedecké monografie (v anglickom jazyku), z toho 2 publikované aj v čínskom jazyku, editor 3 zborníkov z konferencií (v anglickom jazyku), 7 knižných prekladov z čínskeho jazyka do slovenského jazyka (z toho 2 ako spoluautor), viac ako 150 štúdií (hlavne v angličtine, čínštine a v nemčine), 228 recenzných článkov a recenzií kníh.

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská orientalistická spoločnosť, European Sinological Association (Paríž), International Association of Southern Society (Nan She) (Hong- kong), Chinese Association of Mao Dun Studies (Peking) a Chinese Association of Bing Xin Studies (Fu-čou)

Bibliografia